2008-07-13

Okritiskt gullande med FRA-Ingvar

Idag publicerar Sydsvenskan en intervjuartikel med FRA-chefen Ingvar Åkesson där han helt oemotsagt återigen får ge sin lätt rosaskimrande bild av FRA och FRA-lagen.

Man skulle ju kunna tycka att reportern
Ulf Törnberg skulle kunna petat in ett litet ifrågasättande någonstans i texten, eller ställt åtminstone någon av de frågor som hela debatten handlar om. Men icke, inte en enda ifrågasättande kommentar så långt ögat kan nå.

Nåväl, då får vi väl försöka komplettera i efterhand...


"FRA har ingen egen vilja utan arbetar med uppdrag av regeringen, försvaret, polisen, Säpo, tullen och liknande organisationer. "

Vad spelar det för roll? FRA påstår alltså att de inte har någon egen agenda. Gott så, det hade väl varit anmärkningsvärt ifall de hade haft det... MEN eftersom vi medborgare inte får veta vad de spanar efter så är det lik förbaskat omöjligt för oss att veta vilka av våra meddelanden som fastnar i deras filter.


"FRA får inte lyssna på inrikestrafik. Råkar inrikestrafik fastna i FRA:s filter av sökbegrepp förstörs den."

Men rent tekniskt går det ju inte att filtrera bort inrikestrafik utan att först scanna av den och i de flesta fall rent manuellt läsa den. Fakta är ju att inrikestrafik, tex MSN-meddelanden och mail mellan svenskar via exvis hotmail KOMMER att avlyssnas och det GÅR inte att avgöra ifall de är inrikestrafik eller inte. Inte heller "surfdata" vilka adresser som ansluter till vilka websidor kan tekniskt bedömas om det är in- eller utrikestrafik.

"
Råkar" är ett direkt vilseledande ord i sammanhanget. En överväldigande majoritet av den trafik som fastnar kommer att vara icke relevant inrikestrafik, om avlyssningen ska användas till det förespråkarna påstår, skydd mot terrorism och grova brott.


"FRA kan inte lagra all trafik. Myndigheten får inte lagra mer än det som fastnar i filtret och som är relevant, det vill säga handlar om utländska förhållanden, innebär yttre hot mot landet och/eller kan ge informationsstöd för regeringens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik."

FRA kan inte lagra all trafik, men de får tillgång till all trafik, och väljer att lagra det de vill, vad som är relevant är en oerhört godtycklig klassificering där vi bara har FRA's "goda vilja" att lita på.

"– Allt tal om att framtida mer illasinnade regeringar kan beordra massavlyssning är falskt. Generaldirektören, det vill säga jag, skulle vägra eftersom det bryter mot lagen. Jag skulle säkert få med mig de nya kontrollinstanserna."

Vad vet han om vad en framtida generaldirektör tar för beslut? Kontrollinstanserna kan bara bedöma det som FRA väljer att rapportera.

"Delar av självständigheten försvann redan vid årsskiftet då FRA:s instruktion skrevs om. Bland annat spikades i ett hemligt regeringsbeslut vilka som har rätt att ge FRA uppdrag, nu utpekade statliga organ. – Innan dess kunde jag fritt bestämma vem som kunde ge oss uppdrag, om vi skulle lyssna på utlandssamtal eller inte – vilket vi internt bestämde att vi inte skulle göra – och mycket annat.

Med den nya lagen blir det uttalat att det är regeringen och kontrollorganen som går in och reglerar FRA i stället för att myndigheten sköter sig själv. – Det är bra, jag har alltid tyckt att det var fel att en enskild person skulle ha beslutsrätten. Jag är lojalist, så jag har alltid agerat efter vad som är bra för Sverige. Och i den anda som funnits i instruktionerna. Men det är helt rimligt att statsmakterna ska bestämma.
"

Och i en hemlig organisation som är van vid att själv bestämma vilken avlyssning som är bra för Sverige ska man nu reglera genom att ge kontrollorgan rätt att granska det organisationen själv väljer att låta granska. Är det någon som känner sig trygg med en sådan ordning?

"Samtidigt får FRA genom tillgången till kabelnätet tillbaka trafik som myndigheten har förlorat sedan allt mer trafik gått över till kabel."

Samtidigt får också FRA tillgång till osannolika mängder trafik som de tidigare aldrig har haft tillgång till, nämligen privatkommunikation som aldrig tidigare gått över radio. Den trafik som FRA "förlorat" är bara en mycket liten bråkdel av det de nu kommer att kunna lyssna på.


"Att FRA utbyter information med andra länders signalspanare har lanserats som en nyhet. Men det har pågått sedan länge, även om det enligt Ingvar Åkesson fått större betydelse med åren. – Vi känner oss uppskattade i det internationella samarbetet. Och det har gett oss många fördelar som varit bra för vårt land. Men vi lämnar inte ut uppgifter som kan skada Sverige eller kan leda till effekter som vi anser inte vara etiskt godtagbara eller lagliga."

Skillnaden är att tidigare har denna information inte kunnat vara våra privata surfvanor eller mail, det har varit information om var ryssarnas radarstationer leget och liknande. Inga regleringar finns för vilken typ av information som får lämnas vidare till utlandet, där förväntas vi enbart lita till FRA's goda omdöme.


På det hela taget är det en artikel som okritiskt andas ett budskap av att debatten är överdriven och FRA är snälla.

Så KAN det vara, men problemet är att man kan inte ha lagstiftning som bygger på att myndigheter är snälla och agerar i god vilja. Speciellt inte sådana vars verksamhet är hemlig och som inte är öppna för revision.

Fakta i målet är:

1. I stort sett all kabelkommunikation ska skickas in till FRA för automatisk avläsning, vilket ger dem teknisk möjlighet till total kartläggning av enskilda medborgares hela kommunikationsvanor och innehållet i denna kommunikation.

2. Det enda som skyddar oss mot att detta faktiskt inte sker är enbart myndighetens goda vilja och moral, eftersom det inte finns nån oberoende granskning annat än av vad myndigheten själv väljer att rapportera.

Anra som skriver om detta:Opassande, Gester


Andra om: , , , ,

0 Comments: