2008-07-19

Ingvar Åkesson vägrar fatta

I SvD skriver idag FRA-chefen Ingvar Åkesson återigen och försöker motivera varför FRA-lagen är nödvändig och varför brottsmisstanke inte går att kräva som rekvisit för signalspaning.

I sak så har han naturligtvis rätt, allmän avlyssning, vilket FRA anser vara nödvändigt, går inte att kombinera med krav på brottsmisstanke. Det är ju därför vi tycker det är ett bra krav...

Vad han däremot fortfarande vägrar att förstå och göra skillnad på är att lagens syfte och dess konsekvenser är två helt olika saker. Syftet, att skydda Sverige från yttre hot, är naturligtvis lovvärt.

Det vi anmärker på som kritiserar lagen är dess konsekvenser eftersom de är oacceptabla.

Ska vi ge upp grundläggande demokratiska rättigheter som rätten att kommunicera oavlyssnat för att öka vår säkerhet?

Problemet är att "säkerhet" är ett självgenererande behov, det finns alltid någon risk kvar att oroa sig för, vi kan alltid hitta något att vara otrygga inför som kan motivera ytterligare nedmontering av demokratins fundamenta.

Signalspaning betydde tidigare "lyssna i etern efter signaler som indikerar vad en potentiell fiende håller på med, var hans radarstationer finns, trafik mellan staber och olika förband etc."

Det var en verklighet där risken för integritetsintrång var mycket liten, medborgarna kommunicerar inte per radio. Det handlade också om en fiende som genom sin infrastruktur var möjlig att spana på, det handlade om stora enheter och en omfattande infrastruktur.

Den fiende som står för de assymetriska hoten låter sig inte spanas på, han uppför sig precis som "svensson" vid sin dator, det går inte att upptäcka honom den vägen utan att faktiskt också massavlyssna "svensson". Och för en bara någorlunda intelligent fiende så hjälper inte ens det, genom mycket enkla åtgärder kan han dölja sin trafik så att den blir helt omöjlig att urskilja från "svenssons" helt legitima trafik.

(Ska jag vara helt ärlig så finns det en sorts hot som eventuellt skulle kunna upptäckas, vissa IT-hot, som trojaner etc, men för det behövs inte att all trafik skickas till FRA, den sortens scanning kan göras ute hos nätverksoperatörerna.)

Allmän avlyssning är helt enkelt inte en framkomlig väg att hantera dessa hot, och det inser var och en som är lite tekniskt kunnig vad gäller datorer och datakommunikation. Det är helt enkelt inte ett effektivt sätt att "försvara demokrati och grundläggande individuella rättigheter".

Konsekvensen blir istället att spaningen i sig blir ett hot mot just detta. Att låta en kvalhemlig underättelseorganisation helt utan insyn få tillgång till all denna kommunikation, och ha kontrollmekanismer som enbart baserar sig på vad denna myndighet själv väljer att berätta, sprider oro och självcensur. Det gör att folk inte kommer att våga använda tekniken av oro för att meddelanden kan missuppfattas, att man ska bli felaktigt misstänkt, att det ska göras kartläggning av politiska intressen och liknande baserat på surfvanor. Det gör att folk kommer att tveka att söka information på nätet för att de funderar på hur det kan uppfattas att man besöker vissa websidor, det gör att folk börjar formulera sina mail så att de inte ska missuppfattas av utomstående läsare etc, etc.

Allt detta är oacceptabla ingrepp i den individuella friheten, just den som skulle försvaras.

Så länge lagen specificerar att ALL kommunikation ska kopieras till FRA för genomgång så finns det här hotet mot vår frihet att kommunicera fritt och konfidentiellt, och så länge ingen på ett tydligt och övertygande sätt har hunnat visa exakt HUR vår säkerhet väsentligen ökar genom detta, så föredrar jag den, enligt min och många andras bedömning, relativt lilla ökning i risk det innebär att låta bli den allmänna avlyssningen.

Jämfört med den absolut överhängande risken att den allmänna avlyssningen ska ge effekter som självcensur, missbruk av infrastrukturen för avlyssning, missbruk av insamlade uppgifter, till utländsk underrättelsetjänst vidarerapporterade missförstånd osv, så är det ett litet pris att betala.

I grunden handlar kritiken om att vi inte litar på hemlig verksamhet som inte är möjlig att kontrollera, och så länge det inte adresseras så kommer kritiken tveklöst att kvarstå. En lag som förutsätter ofelbara människor som alltid i alla lägen handlar i goda syften är helt enkelt ingen bra lag. Och inte ens om det funnits såna människor skulle jag vara trygg, för som det är sagt, vägen till helvetet är ofta stenlagd med goda intentioner.

Även: Aftonbladet DN DN Dagen Expressen

Enligt knuff.se så skriver även följande om detta:
Peter Krantz Sagor från livbåten Henrik-Alexandersson.se Hultins tankegång Blogginläggen Tankar från rooten Mårten Schultz. Oväsentligheter ... ?? ??? satmaran Motpol MinaModerataKarameller... Ett hus liv och lustar och andra livsaktiviteter Jens O. Mikael Persson Folkpartiet i Nacka Din ledamot i riksdagen - Göran Pettersson Claeskrantz.se

Andra om: , , , , ,

2 Comments:

Kraxpelax said...

Det är klart man inte kan lita på hemlig aktivitet, men det dilemmat är olösligt.

Åkessons artikel var koncis och bra.

Problemet är förtroendeklyftan. Vi måste driva fram en ökad kompetens och ett bättre ledarskap hos våra politiker.

Bästa sättet är att sätta dem under press. På så sätt är opinionsstormen nyttig, alldeles oaktat vad man kan ha för ståndpunkt i sakfrågan.

Dennis Nilsson said...

"I am Åkesson of FRA. Resistance is futile.

Your life as it has been is over. From this time forward, you will service us."
———

Ett citat från en känd TV-serie, omskriven litegrann..

Lite skoj måste man ha ibland, bland allt allvar….:-)