2006-06-05

Politiskt statement

En kort politisk varudeklaration:

Jag var aktiv socialdemokrat i slutet av 70-talet och början av 80-talet. De ståndpunkter jag hade då är i stort de samma som jag har idag. Tyvärr har det inte funnits nåt socialdemokratiskt parti i Sverige de senaste 10 åren eftersom (s) har drivit åt höger med trasig kompass...

De övriga partierna på vänsterkanten är inte mycket till alternativ, (v) sitter fast i i ett träsk av en blandning av romantiserad leninism och tro på storskaliga keynesianska lösningar och (mp) är i huvudsak befolkat av stollar utan ideologisk riktning.

Själv är jag nån slags frihetlig demokratisk socialist. Jag tror ändå att marknaden är den enda möjligheten, men samhället måste sätta tydliga spelregler, annars styr roffarmentaliteten.

Vad gäller individens frihet är jag nog ganska liberal, folk får vara och göra som dom vill så länge det inte inkräktar på andras frihet, men jag skiljer mig från klassiska liberaler i så mening att jag inte inbillar mig att alla föds med samma chanser, och jag menar att det är samhällets uppgift att utjämna de skillnaderna och i någon mening ge alla reella chanser att göra det det de har potential att göra av sitt liv. Därför är inte individens frihet obegränsad, men den är ett viktigt mål och ska inte inskränkas när det inte är absolut nödvändigt. (och där slutar förstås de stora orden och den praktiska implementationen gör sig påmind...)

Jag är i grunden positiv till teknisk utveckling, och där är jag marxist i klassisk mening, det är produktionsmedlen som avgör produktionsförhållandena som i sin tur styr hur samhället är organiserat och hur moralen ser ut, inte tvärt om.

0 Comments: