2006-06-30

Historiematerialism II

Fick påpekat att jag inte använde min marxistiska terminologi korrekt häromdagen i posten om Historematerialism. Det stämmer nog, jag använde "produktionsförhållanden"( = grundläggande ekonomisk organisation)" där det borde stått "produktionskrafterna" ( = arbete och redskap).

I vilket fall, det fick mig att läsa på lite och återuppliva lite Marx...

En sak han skrev i sin värdeteori är faktiskt lite intressant. Enligt Marx så bestäms en varas bytesvärde egentligen den sammanlagda arbetstid som nedlagts i dess framställning. Om man då har en vara som skapats med en viss mängd arbete, tex en musik-CD, och som sedan kan dupliceras i en obegränsad mängd kopior med i princip inget ytterligare arbete, vad händer då i "marxistisk anda" med värdet på en sådan kopia? Nån kunnig marxist får gärna kommentera, jag är lite nyfiken på hur man ska få ihop detta med värdeteorin...

Andra bloggar om: ,

2 Comments:

Anonym said...

Detta är bara den enklaste aspekten av värdeteorin: dess idealaspekt skulle man kunna säga (värdebildning så som den skulle se ut i idealfallet). Till detta kommer bland annat det som Marx omnämner som "varans fetischkaraktär", alltså den tjusning en vara kan ha i ett visst utförande och/eller i ett visst sammanhang, till exempel en rykande färsk bok. Efter några veckor ligger boken på ett antikvariat till drastiskt reducerat pris. Det försåtliga med den immaterialisering som sker i det digitala är knappast att fetischkaraktären försvinner, snarare att den blir än mer permanent: lika litet som ettor och nollor kan fångas, lika litet kan de åldras. Så nog finns det alla möjligheter för marknaden att ta ut avgifter av dumma jävlar.

/Marxist

JorgenL said...

Hmm, det låter lite som att Marx alltså accepterar att priset sätts genom tillgång och efterfrågan på marknaden? Frågan är: Är det bara en iaktagelse av hur det fungerar under kapitalismen, eller är det en värdering av hur människor fungerar?

I vilket fall så borde ju priset röra sig mot noll, både ur marxistisk och liberal synpunkt, eftersom ju tillgången på digitala kopior i princip är obegränsad eftersom de inte kostar något att framställa.

Det enda sättet att upprätthålla priset är ju att begränsa tillgången på artificiella sätt så att en brist skapas. (Dvs det antipiratbyrån och mediabolagen gör sitt bästa för att uppnå...)