2006-06-06

Historiematerialism

Kom att fundera lite över frågan om varför ganska mycket vänsterfolk skriver positivt på sina bloggar om piratkopiering, samtidigt som det också tycks vara en huvudfråga för ultraliberaler av diverse riktningar.

Bägge delarna kan tyckas konstiga eftersom liberalerna normalt brukar tycka att allt ska gå att sälja på en marknad, och jag förstår inte riktigt varför de just i fallet med immaterialrätt hamnar på en annan linje, de brukar ju förespråka ägande som en mänsklig rättighet i alla andra sammanhang.

Vad gäller vänsterståndpunkten tror jag ändå att jag kan sprida lite ljus, i vart fall över mitt eget perspektiv.

För mig handlar det nog helt enkelt om ett i grunden historiematerialistiskt synsätt, precis som gamle Marx beskriver det: Produktionsförhållandena i samhället är avgörande för den ideologiska överbyggnaden. Uttryck på ett annat sätt, moralen i ett samhälle är en funktion av de materiella förhållandena i samhället. När den tekniska utvecklingen nu har gjort det möjligt att kopiera film och musik och det för de allra flesta är en god sak, och det dessutom är omöjligt att förhindra så kommer människors beteende och moral att anpassa sig till detta.
Andra bloggar om: , , ,

1 Comment:

Anonym said...

Du är en klok man :)