2008-06-15

Är FRA att lita på?

FRA-avlyssningslagens tillägg som avser att skydda den personliga integriteten är skrivna utifrån grundförutsättningen att FRA är att lita på, har respekt för lagar och bestämmelser, och inte har någon egen agenda att driva.

Är det rimligt att anta att så är fallet?

FRA är en stor organisation som ser sin främsta källa till underrättelser hålla på att försvinna, transporten av information de är intresserade av håller på att flytta över till kabel från radio. Samtidigt finns inte längre den militära hotbild som tidigare var deras anledning att finnas.

Stora organisationer har en egen överlevnadsvilja, därför finns det inneboende en vilja att hitta nya motiv till sin egen befintlighet när de gamla med tiden är överspelade. Därför ser vi nu en önskan om att vidga uppdraget från "yttre militära hot" till "yttre hot", och en önskan om att få spana i kabel.

Är då FRA en organisation att lita på vad gäller att följa lagar och regler? Det kan vi inte veta speciellt mycket om eftersom det är en av de hemligaste organisationer vi har i Sverige. Sannolikt tillämpas även inom organisationen en hel del inre sekretess, det man i spionfilmernas värld talar om som "a need to know principle". Det är alltså tveksamt i vilken mån någon ens inom FRA har den fulla bilden av hur organisationen agerar avseende hur man följer lagar och regler.

Vad vi kan veta är sådant som på ett eller annat sätt läckt ut, och där är framför allt två saker på sistone som tyder på att FRA inte är mer fokuserade på resultat än att följa reglerna.

Det första är avslöjandet från Rick Falkvinge där FRAs tidigare överdirektör tillstår att delar av FRAs avlyssning av etern bryter mot grundlagen eftersom det inte finns ett uttryckligt lagstöd för den.

Det andra är nyheten om att Datainspektionen fått in en anmälan mot FRA om obehörig befattning med personuppgifter, vilket tycks handla om att man lämnat vidare överskottsinformation till SÄPO avseende telefonsamtal från vanliga svenska medborgare till Ryssland under 90-talet.

Det finns alltså tydliga indikationer om att FRA historiskt inte bryr sig så mycket om regler och lagar.

Vore det inte då en god ide att utreda detta innan man ger dem tillgång till all privat kommunikation? Annars faller ju alla de extra regler som lagts till lagförslaget för att göra det mera aptitligt ur integritetssynpunkt. De bygger ju alla på att FRA plikttroget ska rapportera vad de gör till underättelsenämnden och ifall FRA inte är att lita på, varför ska vi då lita på deras redovisning av sin verksamhet?


Andra bloggar om: , , , ,

Gammelmedia: DN ,Sydsvenskan, DN, DN, Expressen, Aftonbladet, SvD

An del andra som bloggat om FRA: Bloggat de senaste 48 timmarna om FRA: Hultins tankegång, xzpq, Björn Wadström - ettan, Drottningsylt, Röd Libertarian, Tomas sida, Carl Melin, Ups & Downs, Mina Moderata Karameller, Media Culpa, Syrrans Granne, Lenas bloggik i ordning och kaos, Blogge Bloggelito, Politruck, Henrik Sjöholm, Jinges web och fotoblogg, Opassande, Creativedirector.se, DEMOFON, Blogge Bloggelito igen, Peter J Olsson, Moderna Myter, Det Progressiva USA, Sagor från livbåten, Bloggtidningen, Hultins tankegång igen, xzpq igen, Björn Wadström - ettan igen, Drottningsylt igen, Röd Libertarian igen, Tomas sida igen, Carl Melin igen, Ups & Downs igen, Mina Moderata Karameller igen, Media Culpa igen, Syrrans Granne igen, Lenas bloggik i ordning och kaos igen, Blogge Bloggelito #3, Politruck igen, Henrik Sjöholm igen, Jinges web och fotoblogg igen, Opassande igen, Creativedirector.se igen, DEMOFON igen, Blogge Bloggelito #4, Peter J Olsson igen, Moderna Myter igen, Det Progressiva USA igen, Sagor från livbåten igen, Bloggtidningen igen, Le blogg officiel, SEO-SEM, Åsiktstorped, andra sidan, Dexion, Rick Falkvinge (pp), Mina dagliga bestyr, Rick Falkvinge (pp) igen, filmflykt, Bloggen Bent, Beta Alfa, Sorterade och osorterade tankar oc…, Blogge Bloggelito #5, Herr Klokboks Kollektion, Bloggen Bent igen, Mina Moderata Karameller #3, deep.edition, Drottningsylt #3, Leiph Berggren, SKICK, Hultins tankegång #3, Svensson, Pimli i vardagen, Peter J Olsson #3, Beta Alfa igen, Peter J Olsson #4, Mina Moderata Karameller #4, Johan Ronström, Christermagister, Syrrans Granne #3, Pasteys Plats, Fingret på Alliansen, Tomas sida #3, Henrik Sjöholm #3, Tomas sida #4, Basic personligt, Peter J Olsson #5, Peter J Olsson #6, Kulturbloggen, Anna Troberg, Mina Moderata Karameller #5, Caught in the act, Jinges web och fotoblogg #3, Svensson igen, Opassande #3, Som jag bäddar, Björn Wadström - ettan #3, Björn Wadström - on all sides, Rick Falkvinge (pp) #3, Politruck #3, Fajaf Blog, gardebring.com anders.nu, Loci.se, Rick Falkvinge (pp) #4, Stationsvakt, Gester…med ord, Alesia Goncharik, Bäst på internet i dag, Sassas samlade svammel 2, the real mymlan, Conjoiner, hyperdrive.se, Bloggen Bent #3, Svensson #3, Bloggen Bent #4, Mina Moderata Karameller #6, Radikalen, Syrrans Granne #4, Stockholm enligt Ankersjö, johaneriksson.se, Oväsentligheter … ?? ???, Jinges web och fotoblogg #4, Peter J Olsson #7, Bloggen Bent #5, Beta Alfa #3, Stationsvakt igen, Alliansfritt Sverige, Blogge Bloggelito #6, liutas.blogspot.com, Alter Ego Resonerar, Politik, Funderingar och foton, Röd Libertarian #3, Drottningsylt #4, erlanderbrigaderna, Tomas sida #5, En fd. skejtares dagbok, Magazine HumbleBee, Leiph Berggren igen, älskade dumburk, Roger Jönsson, Hultins tankegång #4, Åsiktstorped igen, Syrrans Granne #5, Drottningsylt #5, Risajklern, andra sidan igen, Med fingrarna i ekorrhjulet, Caught in the act igen, Basic personligt igen, Dexion igen, Sagor från livbåten #3, Conjoiner igen, Framtidstanken, Hultins tankegång #5, Caught in the act #3, Opassande #4, Blogge Bloggelito #7, Art of Work, Carina Brandow

2 Comments:

Kraxpelax said...

Signalspaningslagen. Jag känner inte till detaljerna. Får hålla mig till principen. Jag stödjer lagen. Den är nödvändig. Vi måste ha en förstklassig säkerhets- och underrättelsetjänst. Det är en bister nödvändighet. Den personliga integriteten får komma i andra hand.

Jag ställer inte alls upp på den våldsamma motreaktionen. Den är bara enögd. Ignorerar argumenten. Det är ansvarslöst. Det övertygar inte.

I själva verket går det inte långt nog. En effektiv underrättelse- och säkerhetstjänst, som alltså är av nöden, kräver informationsinsamlig i massiv skala. ALLT är relevant, och ALLT bör övervakas!

Självfallet handlar det inte blott om terrorhot. Det handlar om hot generellt.

Det finns en motsägelse i reaktionen. Dessa demokrater, som vill syna makten, vill själva osedda förbli. Vad är tanken? Varför inte ömsesidighetsglasnost?

Problemet är att reaktionen strängt taget inte bygger på en tanke överhuvud taget. Det är bara känslorna som styr.
'
Ledarskap behövs. Folklig tanklöshet får inte styra landet.

Den blinda opinionen måste köras över av en upplyst statsledning.

- Peter Ingestad

JorgenL said...

@Peter:
Din argumentation låter definitivt som att ändamålen helgar medlen. Problemet med att staten vet för mycket om medborgarna är att då styr snart inte medborgarna längre staten utan staten styr medborgarna. Det kanske tillfälligtvis kan kännas tryggt men det bygger upp ett maktcentrum som till slut blir starkare än de demokratiska. Det är ingen slump att Stasi, KGB, Securitate, Gestapo och andra underrättelsetjänster till slut blev maktens centra i sina respektive diktaturer.

En hemlig underrättelsetjänst är nämligen den idealiska plattformen att skaffa sig makt. Den typen av organisationer är så präglade av hemlighetsfullhet att de blir nästan omöjliga att kontrollera på ett demokratiskt sätt, och det finns oerhört stora risker att enskilda individer inom en sådan börjar driva sin egen agenda.

Och ju mer en sådan tjänst vet om medborgarna, desto större makt har den. (Låt säga att tex FRA skulle snappa upp att Reinfeldt har en älskarinna, vilket maktmedel är inte det?) Det var på det sättet Stasi kontrollerade stora delar av det östtyska samhället, genom hållhakar tvingade man folk att samarbeta.

Jag säger inte att detta kommer att ske i morgon, men genom att bygga en infrastruktur som innebär att man drar in all internettrafik i en kabel till FRA där vi inte vet vad som händer med den annat än vad FRA själva berättar för sina tillsynsmyndigheter sätter vi oss i en väldigt farlig situation.

Den andra saken jag kan hävda mot din argumentation är att avlyssningen inte kan ge den önskade effekten. En gång i tiden under det kalla kriget så var motståndaren en militär, storskalig organisation som inte kunde röra sig utan att läcka signaler. Nu är motståndaren, om det är terrorister vi talar om, små, väldigt löst organiserade grupper som fungerar ganska autonomt. De läcker inte speciellt mycket signaler. Speciellt inte om de anstränger sig det allra minsta lilla, för då kan de utan vidare gömma sig i det enorma flödet av trivial information på nätet. Tro mig, det finns massor av enkelt tillgängliga tekniker som kan gömma meddelanden i bilder, filmer, whatever, som FRA inte har en chans att hitta. De letar inte efter en nål i en höstack, de letar efter en speciellt formad snöflinga i en snöstorm.

Följaktligen ger vi upp den grundläggande rätten att kommunicera privat för en from förhoppning som kommer att resultera i ett ingenting vad gäller ökad säkerhet.

Och det är en allvarlig frihetsinskränkning att veta att ens kommunikation riskerar att bli uppsnappad och kartlagd. Det har redan visat sig i undersökningar där man har implementerat EU's datalagringsdirektiv att folk censurerar sig själva, man drar sig för att använda kommunikationsformer som man vet är avlyssnade för känsliga saker för att man tycker det är obehagligt. Den typen av data låter sig nämligen också mycket lätt misstolkas, så att det ser konstigt ut även om man har rent mjöl i påsen. Tänk igenom alla Googlesökningar du har gjort senaste veckan, nog finns det en del där som skulle kunna misstolkas? I vart fall tror jag det kan vara så för de flesta.

Med den stora sladden till FRA så vet vi bara att det finns teknisk möjlighet att sammanställa ALLT vi gör på nätet och allt vi talar om per telefon.

Bara möjligheten till det är ett större hot mot demokratin än något terroristhot som är aktuellt mot Sverige.