2011-08-25

Rättighetsalliansen, ny kulturförening

Missa inte den nya kulturföreningen Rättighetsalliansen.

från deras website:

Rättighetsalliansen är en organisation vars syfte är att verka för medborgarnas rätt till kulturell delning och spridning. Vi anser att människor i alla tider har delat kultur med varandra och att detta är en mänsklig rättighet.

Därför har Rättighetsalliansen bildats för att verka för denna medborgarnas rätt till kulturell delning och sprida information om det mänskliga beteende som kulturspridning är.


0 Comments: