2009-08-24

Brott mot EU-direktiv och svensk lag?

Kom på att Oscar skrivit om lagrummen runt nätoperatörernas status i förhållande till upphovsrätten i samband med att Danmark stängde tillgången till Pirate Bay.


Dags att säga ifrån innan det blir försent.

Vi nås idag av nyheten att The Pirate Bay's leverantör av nätverkskapacitet av Stockholms Tingsrätt vid hot om vite på en halv miljon blivit ålagd att förhindra att TPB's användare skickar meddelanden rörande vissa specifika verk som användare annonserar via TPB.


Frågan är om det finns en insikt om de principiella konsekvenserna av en sådan dom.

En internetleverantörs roll är ungefär densamma som postens, den innebär att man befordrar meddelanden, utan att öppna dem och titta inuti. Det är det man har betalt för och är utrustad för.

Domen i Tingsrätten berör endast trafik som rör ett visst antal namngivna verk, men trots det så föreskriver rätten att ISP ska förhindra att just dessa verk fildelas.

Att formulera en dom på det viset innebär i praktiken att man stänger ner hela siten, eftersom en ISP inte har laglig rätt eller kapacitet att "titta i kuvertet" och se efter vad det innehåller.

Enda sättet för ISP'n att åtlyda beslutet är alltså att stänga ner alla användares tillgång till ALLT material som annonseras via TPB, även det som fildelas lagligt.

Lite grand som att konstatera att någon i Eslöv skickar hotelsebrev via posten, och att posten då blir ålagd att vid vite sluta distribuera hotelsebrev från Eslöv. Varvid posten för att kunna åtlyda detta har att välja på att anställa 100 brevinspektörer för öppna och läsa vartenda brev från Eslöv, och därigenom bryta den grundlagsskyddade brevhemligheten, eller att stänga all postgång från Eslöv totalt.

Det allvarligaste är ändå i förlängningen av detta.

Vad blir konsekvensen om infrastrukturoperatörer görs ansvariga för vad som förmedlas via deras nätverk?

Det krävs inte så mycket fantasi för att inse att slutresultatet snabbt riskerar att bli en fullständigt godtycklig censur i form av att operatörerna kommer att undvika att teckna abonnemang för aktörer som verkar det minsta kontroversiella.

Det finns också en uppenbar risk för att om operatören är ansvarig för det som transporteras i nätet, så kommer operatören att kräva att han ska kunna LÄSA allt som transporteras i nätet, och därmed förbjuda kryptering och okända transportprotokoll.

Förutom att detta skulle vifta adjö till alla ideer om personlig integritet på nätet, så skulle dessutom innebära en enorm hämsko på innovationstakten i nätet. Nya program som kommunicerar över nätet skulle bli omöjliga eftersom det bara skulle finnas en begränsad uppsättning godkända protokoll att använda sig av. Program som Skype eller Spotify skulle inte kunna skapas längre.

Det är vid närmare eftertanke inte ens säkert att vare sig Skype eller Spotify ens skulle kunna finnas längre, eftersom bägge dessa kommunicerar krypterat och därmed omöjliggör för ISP'n att bedöma om det som kommuniceras är lagligt eller inte.

Det är dags att sätta klackarna i backen nu!

Innan internet förvandlas till en enkelriktad kabeltvkanal.DN
, Expr, SvD, Metro, DI, SvD, IDG, Opassande, TKJ, Nätkoll, PP, CE.