2009-08-24

Brott mot EU-direktiv och svensk lag?

Kom på att Oscar skrivit om lagrummen runt nätoperatörernas status i förhållande till upphovsrätten i samband med att Danmark stängde tillgången till Pirate Bay.


1 Comment:

Tor said...

Se gärna Juristens funderingar för hans (/hennes?) analys och mina kommentarer.

Jag är osäker på om målet för ett vitesföreläggande med nödvändighet alltid måste göra sig skyldig till brott. Som jag förstår det ger e-handelslagen ansvarsfrihet från skadestånd och straff, men inte immunitet mot vitesförelägganden. Det var tex. någonting som påpekades av Daniel Westman på Seminariet om TPB-domen.

Inte heller Artikel 5 i Infosos-direktivet som Oscar citerar ger nödvändigtvis en sådan immunitet (fast det är märkligt att tingsrätten hänvisar till artikel 8:3 utan att nämna artikel 5). Då verkare snarare de förarbeten till upphovsrättslagen som Juristen tar upp ha större relevans.