2006-08-19

Varför ska man rösta på piratpartiet?

Jag har funderat mycket fram och tillbaka på att rösta på piratpartiet i riksdagsvalet, och det är ärligt talat ingen lätt fråga att besluta sig i.

Piratpartiet är ett få-frågeparti, det har egentligen bara tre grundläggande frågor där det har en politik: upphovsrätt, patent och personlig integritet. För en person som jag, som varit politiskt intresserad och delvis aktiv, är det såklart otillfredsställande att lägga sin röst på något som inte alls har nån politik i alla andra frågor utan helt enkelt säger: "vi kommer att stödja det block som ger den bästa dealen i våra frågor".

Jag ska försöka redovisa de skäl som ändå gör att jag nog trots allt kommer att lägga min röst på (pp).

Även om jag fullt ut håller med (pp) i deras inställning att upphovsrätten och patenträtten behöver reformeras och att den i sin nuvarande utformning är kontraproduktiv, så är det ändå frågan om den personliga integriteten som jag tycker är det avgörande för mig.

Människor i allmänhet ska ha rätt att kommunicera med varandra utan att det registreras av myndigheterna.

Tidigare har det bara varit i diktaturer man regelmässigt registrerat vem som talar med vem, vem som ringer till vem, vilka böcker man lånar på biblioteket, etc. Nu har EU antagit datalagringsdirektivet, och det ska infogas i svensk lag under nästa mandatperiod, och det stadgar att all information skall lagras om vem vi kommunicerar med över internet och via telefon, dessutom VAR vår telefon befinner sig vid varje tillfälle den används eller blir ringd till.

Med tanke på att alltmer av vår kommunikation blir elektronisk så öppnar det här för register som i detalj kan kartlägga våra liv och kommunikationer och därmed till stor del våra åsikter och värderingar.

I ett idealsamhälle, där alla övervakarna och alla de övervakade är perfekta människor kanske detta inte varit ett problem, men så är det ju inte (hade människor varit perfekta så hade ju dessutom inte övervakning behövts..).

Demokratin är ju ett styrelsesätt vi kommit fram till fungerar bäst just därför att människor aldrig är perfekta. Det är ju liksom grundtanken med att ha ett system där man räknar med att ingen är perfekt och ger makten till makthavarna på begränsad tid för att kunna byta ut dem efter mandatperiodens slut.

Att i ett sådant samhälle ge makthavarna kraftfulla instrument för att spionera på medborgarna är farligt. Tillräckligt många har saker i sin privata sfär som de skulle tycka är jobbiga att få ut i det offentliga för att sådana register som planeras, riskerar att erodera demokratins funktion. Vad är det som säger att de som blir satta att hantera informationen i dessa register inte frestas att utnyttja dem?

Vi har sett mycket av detta vad gäller nyfiken och tom. brottslig användning av sjukhusregister och polisregister. Vi har också sett att webloggar från tex AOL råkat spridas så att information om vem som sökt efter vad på nätet blivit offentligt. Jag tror inte att vi just nu kanske omedelbart riskerar att hamna i ett samhälle där myndigheter eller andra börjar använda våra personliga pinsamheter för att utpressa oss, men varför skapa förutsättningarna för det?

Valhemligheten, förbudet mot åsiktsregistrering och brevhemligheten är fundamentala saker som vi historiskt sett sett som viktiga att försvara i de västerländska demokratierna,. Vi har sett i östeuropa vilken typ av samhällen man får när man tummar på sådana grundläggande friheter.

Staten har motiv för att införa de här inskränkningarna i den personliga integriteten sägs det, men nog är det väl så att den som har ont uppsåt snabbt lär sig att utnyttja de tekniker som finns för att undvika övervakning? I vart fall säger "proffsen" att så är fallet. Då återstår bara de vanliga medboragarna att övervaka.

Övervakning utan brottsmisstanke är som jag ser det ett hot mot demokratin, men vår nuvarande justitieminister trampar på i ullstrumporna, och det finns på den borgerliga sidan inget större motstånd mot detta, annat än en och annan ropande röst i öknen, dvs (c).

Nåväl, är det här då så viktigt att man kan bortse från alla andra politiska frågor och rösta bara utifrån detta?

Ja, den här gången är det faktiskt det!

Just nu har vi en politisk situation där det faktiskt inte spelar nån större roll vilket av de etablerade partierna man röstar på, det blir ingen större skillnad på politiken i vilket fall vill jag påstå. (m) ,(s), (c) och (fp) gör sitt bästa för att stå uppe på varandra i mitten och oavsett vilket block som vinner kommer vi att få ytterligare fyra år av mittenpolitik.

De etablerade partierna är nu så ideologilösa att de helt enkelt anpassar sig till nån slags mittfåra där de flesta väljarna ligger, och det gör därför ingen större skillnad vem av dem man röstar på. Hade det varit så att det haft nån avgörande betydelse för höger vänsterskalan på politiken vem man röstat på av de traditionella partierna så hade det varit ett mycket svårare val att välja piratpartiet, eftersom det då hade kunnat göra stor skillnad i övriga politiska frågor.

Därför är det inte ens något stort problem att en röst på piratpartiet riskerar att bli bortkastad, samma resoneman gäller där, det spelar ingen stor roll vilket av blocken som vinner när man ser till politiken.

Med allt detta i åtanke så kommer jag att ge min röst till piratpartiet.

Andra bloggar om:
, , , , , , , , , , , ,

Intressant.se