2008-08-07

Hur i hela friden överlever vi?

En sak som inte klargjorts under hela FRA-sebatten är:

-Hur kan vi klara oss i dagsläget?

Just nu finns enligt FRA ingen kabelspaning. Vad har det orsakat för problem för Sverige?

Såvitt jag har märkt har det inte inträffat några allvarliga incidenter, eller?

Med tanke på hur utbrett internet redan är och har varit i ett antal år så borde väl redan all relevant trafik sedan länge redan flyttat över dit i den mån det är tekniskt möjligt.

Det vore ialla fall den logiska slutledningen med tanke på att det dels är förbjudet att spana på, dels är oerhört mycket lättare att kryptera och på andra sätt dölja sin trafik där än per radio.

Om det då är så att vi idag klarar oss ganska bra med det FRA redan får spana på, så kan man väl ifrågasätta ifall det finns anledning till ett så allvarligt ingrepp i demokratiska fri- och rättigheter som FRA-lagen utgör?


Andra om: , , , ,

5 Comments:

Lennart Nilsson said...

Vaddå klara sig utan FRAvlyssning? har du kollat in vädret?
http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=5499&l=sv

Genom att avlyssna alla svenskar, som ju ändå bara pratar om vädret, så blir det mycket lättare att göra prognoser. Och då kan regeringen göra något åt det.
Ja, man pratar ju om klimatförändringar som ett av de nya globala hot som man måste kunna möta.

Anonym said...

Min gissning är att FRA faktiskt har tillgång till kabelbunden trafik idag, men att den inhämtas av andra länder. FRA kan alltså redan nu ha tillgång till en massa internettrafik via sitt internationella samarbete.

/Fredrik

Anonym said...

Kan det vara så att man redan sålt avlyssningsdata/skinnet innan björnen är skjuten, och Sverige redan har en skuld till i form av avlyssningsdata till DHS?

Anonym said...

Enligt uppgift så har FRA redan idag ett s.k. tiger team bestående av hackers. Man kan ju undra vad dessa har jobbat med hittills om man inte varit ute och härjat i kabel.

Jörgen L said...

@erik:
Gissningsvis försöker dom väl hacka sig in på ryska försvarsdepartementet.

Eller "al Qaidas centrala system"...

(Vilket naturligtvis inte existerar eftersom det inte är en organisation i den meningen, bara spridda grupper som använder samma namn utan nån direkt samordning.)

@alla:
Poängen med frågan, vill jag understryka, är ju att de faktiskt klarar sig rätt bra utan tillåtelse till massavlyssning. Jag tror inte riktigt att de uppenbart medvetet bryter mot svensk lag och faktiskt avlyssnar svensk kabel idag, annat än indirekt i mindre skala genom att försöka snappa upp läckor där kabeltrafiken går via radiolänk etc, och det är rimligen endast små mängder av trafiken de kan plocka på det sättet.

OM de redan, i strid mot lagen, faktiskt lyssnar på kabel, så är det nog på vissa specifika kablar, typ kablar från utländska ambassader, och kanske transittrafik från ryssland.

Om det varit en omfattande massavlyssning av svensk trafik redan nu så tror jag att vi hade hört av någon "whistle-blower" efter all debatt som varit.

Det skulle ändå nödvändigtvis vara en ganska spridd kunskap inom FRA ifall det pågick en sån allmän avlyssning, och det borde ändå finnas en eller annan som isåfall skulle reagera mot Åkessons, i så fall, direkta lögner om att det inte görs. Han talar säkert sanning när han säger att det inte är "Svenssons" trafik de vill åt.


Jag att det mycket väl kan vara så att FRA redan var en viss begränsad kabelspaning, men att de vill skriva lagen på det sättet den är skriven för att inte avslöja exakt vilka kablar de redan är inkopplade på.

Det ser liksom inte så bra ut att skriva en lag som explicit nämner att de får lyssna på utländska ambassader, även om det egentligen bara är det de i första läget är intresserade av...

Problemet, även om det bara är det som de är ute efter, är ju fortfarande att konsekvensen av lagen blir en infrastruktur för massavlyssning som väldigt enkelt kan användas för andra syften än det som möjligen är det ursprungliga, och att själva existensen av en sån infrastruktur är ett hot mot demokration oavsett syftet.

Jag håller det för sannolikt att Åkesson är ärlig när han säger att FRA inte vill massavlyssna och att det inte är FRAs nuvarande inriktning, men det hjälper liksom inte när konsekvensen av lagen blir den det blir.

När väl kablarna är på plats och de tekniska möjligheterna finns så öppnas obegränsade möjligheter för ändamålsglidning i framtiden, och det är ett för högt pris att betala bara för att FRA ska undvika att avslöja vilka kablar det är de vill lyssna i.