2008-04-14

Protestera mot FRA-förslaget

Det börjar snart bli dags att trycka på riksdagsmännen lite vad det gäller det bordlagda FRA-förslaget som går ut på att ge FRA rätt att massavlyssna all internettrafik som passerar Sveriges gränser. Det blev minoritetsbordlagt förra året, men kommer nu snart upp igen och kommer att gå igenom om det inte väcks opinion mot det.

Anledningarna till att det bör stoppas är många:
1. För den som vill är det inget problem att kryptera sin kommunikation, det kommer brottslingar och terrorister att göra. De som blir avlyssnade är alltså vi vanliga medborgare.

2. Det är fullkomligt ogörligt att hitta "rätt" saker i den gigantiska mängd trafik som ska filtreras. Det kommer alltså att bli otroliga mängder av falska träffar som måste kollas av människor som då ska läsa vår privata kommunikation.

3. Vi vet inte vad de letar efter, och måste därför utgå ifrån att varje meddelande vi sänder kan bli läst av någon obehörig. Det skapas alltså en obehaglig känsla av att vara övervakad hos var och en som använder nätet, och därmed en sorts självcensur, där var och en hela tiden måste tänka på att skriva så att det inte kan missuppfattas av den som inte förstår sammanhanget.

4. En viktig anledning till att FRA vill ha detta är att de vill ha info att byta med gentemot andra underrättelsetjänster. Det är alltså inte nog med att svenska myndigheter kan få för sig saker om dig, de rapportera det vidare, och nästa gång du vill resa nånstans, tex USA så får du inte visum.

Skriv till "dina" riksdagmän och tala om vad du tycker.
Jag har gjort ett litet verktyg för att sålla fram adresser så att man kan adressera per parti, valkrets eller utskott.
Det finns på länken i högerspalten. Det är en ren htlmsida med lite javascript för att söka i en lista med adresser jag laddade hem från riksdagswebben idag. Ska försöka ladda upp en ny lite då och då ifall det blir ändringar.

IDG

Andra bloggar om: , ,
, , ,

2 Comments:

Anonym said...

Det viktigaste utskottet är förstås Försvarsutskottet. De tongivande ledamöterna är Allan Widman (fp), Staffan Danielsson (c), Anders Karlsson (s), Peter Jonsson (s), Karin Enström (m), Rolf Gunnarsson (m)och Else-Marie Lindgren (kd). Sen har vi förstås mp och v, men de behöver ju inte övertygas.

Även JuU:s och KU:s ledamöter är viktiga i frågan.

Här kan man se när ärendet kommer upp på föredragningslistan i FöU. Det lär väl dröja en tid ännu.

Anonym said...

hvorfor ikke:)